Izolace spodní stavby

Hydroizolace proti tlakové vodě, zemní vlhkosti

Při návhru je nutné klást značný důraz na použité technologie a materiály. Proto používáme jen prověřené materiály našich obchodních partnerů. Technologie konzultujeme před začátkem stavebních prací s dodavateli materiálu i autory projektové dokumentace.

Návrh skladeb lze rozlišit dle funkce hydroizolace spodní stavby:

  • proti tlakové vodě;
  • proti zemní vlhkosti.

Hydroizolace proti tlakové vodě

Pro hydroizolace proti tlakové vodě nejčastěji využíváme tyto alternativy:

  • Souvrství modifikovaných pásů (asfaltové pásy)
  • Fólie mPVC
  • Folie na bázi polyolefínu

Při využití modifikovaných pásů se kladou minimálně dvě vrstvy, v případě založení stavby pod hladinou spodní stavby, doporučujeme při návrhu použití tří vrstev.

Pro folie z měkčeného PVC, lze použít tzv. kontrolní systém. Vzhledem k jeho finanční náročnosti je možné použití jednovrstvého systému se zdvojením folie u koutů, rohů, v dilatacích pod nosnými zdmi.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti

Zde postačí použít modifikovaný pás v jedné vrstvě, nebo folii PVC nebo folii na bázi polyetylenu.

Inovativní metodou používání hydroizolací, jsou stěrky neboli tekuté fólie. Mezi nejvíce aplikované patří stěrky na bázi cementu, ve většině využívané proti vzlínavé vodě pro izolaci soklů a obvodových částí budov pod zásypem.

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.elefant-praha.cz/izolace-spodni-stavby