Izolace plochých střech

Střecha jako stavební konstrukce, která patří mezi nejvíce namáhané konstrukční částí budov a svým návrhem a provedením velice ovlivňuje provozní spolehlivost celého objektu. Hydroizolace slouží k tomu, aby budova odolávala všem účinkům vnějšího i vnitřního prostředí a společně s ostatními obalovými konstrukcemi udržovala požadovaný stav  prostředí v interiérech.

Zásady řešení (návrhu) plochých střech vyplývající z působení některých rozhodujících okrajových podmínek.

Střešní konstrukce jako součást stavebního objektu a obvodového pláště odděluje vnitřní prostor budovy od vnějšího prostředí. Vnitřní i vnější prostředí jsou charakterizována celou řadou vlivů, které na obalovou konstrukci a tedy i na střešní plášť působí a ovlivňují z hlediska konstrukce i materiálu.

Nejdůležitější vlastnosti každé střechy je bezesporu pochopitelně její vodotěsnost. Z tohoto důvodu je také nedůležitější vrstvou střešního souvrství hydroizolační vrstva neboli povlaková krytina.

Jako povlakovou krytinu je možné použít některý z nejčastěji používaných alternativ:

  • Souvrství modifikovaných pásů (asfaltové pásy)
  • Fólie mPVC
  • Folié na bázi polyolefínu

 

Asfaltové pásy je možno rozlišit tloušťkou, druhem použitého asfaltu, typem a gramáží nosné vložky a povrchovými úpravami.  Každý pás má jiné vlastnosti.  Některé z vlastností různých druhů asfaltů jsou podobné, jiné jsou výrazně odlišné.

K tomu je nutno ještě připočíst úpravy horního i spodního povrchu asfaltového pásu, které jsou základní nebo speciální.

Hydroizolační fólie

Mezi termoplastické fólie patří fólie na bázi:

  • Folie z měkčeného PVC (mPVC)
  • Stěrkové fólie

Tepelné izolace plochých a mírně šikmých střech včetně teras

Tepelné izolace střech plochých a mírně šikmých – jak u novostaveb, tak při sanacích stavajících konstrukcí, jsou velmi důležitou součástí nové střešní konstrukce.

 

Nejčastěji používanými materiály pro tepelné izolace střech jsou minerální vata, polystyren (expandovaný nebo extrudovaný) a polyuretan.

Velmi progresivní metodou je vytváření spádových vrstev na plochých střechách pomocí spádových klínů z  polystyrenu nebo minerální vaty.

Pokládkou těchto dílců vzniká střecha prakticky připravenou pro aplikaci konečné bezúdržbové vrstvy.

Oblíbenou technologií je použití tepelné izolace střechy s již nakašírovanou vrstvou asfaltového pásu.

 

V případě, že  tloušťka tepelné izolace přesahuje hodnotu 200mm, je vhodné izolaci aplikovat ve dvou a více vrstvách. Tímto se vyvarujeme tepelných mostů, které mohou vznikat i nepatrnými nerovnostmi mezi jednotlivými deskami, zvláště u nerovných podkladů.

Tepelná izolace se buď lepí a to jak k podkladu, tak i mezi jednotlivými vrstvami. Tato technologie se osvědčuje při nesoudržných podkladech nebo při technologiích, kde je požadavek na to, aby konce kotvících prvků nenarušovaly estetický pohled z interiéru (trapéz. plechy).

Stále více do poředí se v současné době dostává systém mechanického kotvení izolací.

 

Permanent link to this article: http://www.elefant-praha.cz/izolace-plochych-strech